O nas

Jesteśmy zespołem, który łącząc doświadczenie zdobyte w realizowanych projektach biznesowych oraz prowadzonych procesach sądowych, nie boi się wyzwań i kompleksowo dba o bezpieczeństwo i interesy naszych Klientów.

Rozumiemy potrzeby podmiotów, które nam zaufały. Wieloletnia współpraca naszych prawników w różnych obszarach prawnych oraz odnoszone sukcesy zaowocowały powstaniem Kancelarii pod marką Paprocki Adwokaci. Tworzymy grupę ekspertów, dla których niemożliwe jest możliwe. 

W ramach Kancelarii pracujemy nie tylko na terenie Polski – działy East Desk oraz British Desk na bieżąco wspomagają oraz doradzają przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym także za granicą. Pomagamy Klientom zagranicznym na miejscu w Polsce oraz w innych krajach, zwłaszcza Europy Wschodniej. Dodatkowo współpracujemy z renomowanymi kancelariami w 14 krajach na świecie. 

Świadczymy pomoc na rzecz przedsiębiorców, rozumiejąc aktualne potrzeby oraz dynamikę biznesu. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresach takich jak audyt prawny, compliance, badania due diligence czy obsługa transakcji fuzji i przejęć. Doradzamy również w budowaniu wieloletnich strategii, z uwzględnieniem rozwijających się kierunków wschodnich – skutecznie łączymy wschód z zachodem. 

Nasz zespół specjalizuje się także w obsłudze złożonych procesów karnych. Podejmujemy się spraw, w których występują wątki transgraniczne, white-collar crimes czy działalność zorganizowana. Prowadzimy postępowania karnoskarbowe. 

Prowadzimy także sprawy na rzecz osób fizycznych – zwłaszcza te najbardziej skomplikowane. Nie boimy się trudnych i złożonych procesów sądowych – dbamy o komfort i satysfakcję nawet w najtrudniejszych sytuacjach, osiągając zakładane cele. 

Liczby mówią za siebie

ponad 900 spraw cywilnych


ponad 250 spraw karnych


projekty biznesowe
i M&A dla spraw
o wolumenie ponad 500 mln PLN

indywidualne opracowanie ponad kilkuset umów
i kontraktów

współpracujemy
z kancelariami
w 14 krajach

30 mln zł ubezpieczenia


East Desk

Specjalizujemy się w obsłudze Klientów z Europy Wschodniej oraz krajów rosyjskojęzycznych, jak również pomocy prawnej dla polskich podmiotów na Wschodzie.

Nasi specjaliści oraz podmioty z nami współpracujące pozwalają na świadczenie kompleksowej obsługi w ramach dedykowanego Russian Desk, Ukrainian Desk czy Belarusian Desk. Zajmujemy się również obsługą Klientów z krajów takich jak Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Azerbejdżan, Kazachstan oraz Chiny.

Znamy biegle język rosyjski. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz zagranicznych Klientów, w tym w kontekście wsparcia działalności w Polsce czy reprezentacji przed sądami w sprawach cywilnych, karnych oraz gospodarczych.  

Dbamy również o bezpieczeństwo i komfort polskich przedsiębiorców na wschodzie – pomagamy zrozumieć specyfikę rynków wschodnich i zabezpieczyć prawnie działających tam Klientów w różnych obszarach biznesu. 

Dodatkowo współpracujemy z kancelariami świadczącymi usługi dla naszych zagranicznych Klientów w 14 krajach w Europie oraz USA.  

Praktyką East Desk kieruje adw. Tatiana Pacewicz.

Obszary działania
Spółki i prawo gospodarcze 

- wsparcie dla organów zarządzających i kadr menadżerskich
- opracowywanie dokumentacji korporacyjnej
- organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy
- sporządzanie umów i kontraktów międzynarodowych
- reprezentacja w sporach korporacyjnych
- pozyskiwanie i obsługa dofinansowań (PFR, NCBiR i inne)
- bieżące wsparcie biznesowe
- prawo antymonopolowe
- czyny nieuczciwej konkurencji
- postępowania przed UOKiK
- spory konsumenckie
- zakładanie i likwidacja spółek 

Nieruchomości i prawo budowlane

- obsługa wspólnot mieszkaniowych
- obsługa firm budowlanych
- wsparcie dla zarządców nieruchomości
- dochodzenie wierzytelności
- roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi
- proces inwestycyjny
- umowy najmu i dzierżawy
- umowy o roboty budowlane
- badanie stanu prawnego nieruchomości
- wsparcie w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości
- służebności

Prawo pracy 

- kompleksowe przygotowanie dokumentacji pracowniczej
- kontrakty menadżerskie
- umowy o zachowaniu poufności
- regulaminy pracy i akty wewnątrzzakładowe
- negocjacje ze związkami zawodowymi
- obsługa sporów pracowniczych
- ustalenie stosunku pracy
- przygotowywanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa pracy oraz przepisów prawa migracyjnego

Prawo migracyjne

- legalizacja pobytu i pracy na terenie Polski
- zezwolenia na pobyt i pracę
- EU Blue Card
- świadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
- delegowanie pracowników
- umowy dla cudzoziemców
- sprawy wizowe 

Compliance

- audyt działalności przedsiębiorstwa
- weryfikacja oraz opracowanie zasad reprezentacji
- regulacje stosunków wewnętrznych i zewnętrznych w spółkach
- weryfikacja zgodności modelu biznesowego z obowiązującymi przepisami prawa
- sporządzanie kodeksów, polityk i regulaminów wewnętrznych
- opracowywanie i wdrażanie procedur compliance
- RODO i ochrona danych osobowych

Projekty M&A                    

- redagowanie oraz negocjowanie listów intencyjnych oraz NDA
- przeprowadzenie due diligence i identyfikacja ryzyk
- opracowywanie dokumentacji transakcyjnej
- łączenia, przekształcenia i podziały spółek
- obsługa wyodrębnienia i przeniesienia ZCP
- nabycie udziałów lub akcji
- zmiany kapitału zakładowego
- badanie zamiaru koncentracji
- negocjacje na każdym etapie przedsięwzięcia 

East Desk

- Russian Desk
- Ukrainian Desk
- Belarusian Desk
- obsługa klientów z Litwy, Łotwy, Estonii, Gruzji, Azerbejdżanu, Kazachstanu oraz Chin
- wsparcie w Polsce i za granicą
- prawo gospodarcze i obsługa międzynarodowych kontraktów handlowych
- reprezentacja przed sądami w Polsce w ramach postępowania cywilnego i postępowania karnego 

British Desk

- polskojęzyczni prawnicy w Wielkiej Brytanii
- obsługa dla polskich firm na Wyspach Brytyjskich
- wsparcie Polaków przebywających w Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej
- obsługa kontraktów polsko-brytyjskich
- pomoc m.in. w sprawach gospodarczych, problemach pracowniczych, czy postępowaniach karnych
- reprezentacja w postępowaniach ekstradycyjnych
- opracowywanie dokumentacji w związku z planowanym Brexitem oraz wsparcie w zapewnieniu ciągłości współpracy z krajami UE 

Prawo farmaceutyczne i medyczne

- opiniowanie i audyt działań w obrocie regulowanym
- wsparcie w kwestiach dopuszczania do obrotu produktów leczniczych
- kwestie dot. odpowiedzialności podmiotów zarządzających w spółkach z sektora prawa farmaceutycznego i medycznego
- sprawy dotyczące szkody wyrządzonej przez produkt leczniczy lub wyrób medyczny
- doradztwo w zakresie prawa konkurencji, podrabianiem produktów i nieuczciwą reklamą
- reprezentacja i doradztwo w postępowaniach z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego (m.in. pozwolenia na import równoległy, zgłoszenia dystrybucji równoległej, zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu) 

Prawo procesowe

- analiza indywidualnej sytuacji klienta
- opracowanie strategii procesowej
- ocena ryzyka
- wsparcie w negocjacjach z przeciwnikiem procesowym
- reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi
- reprezentacja przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
- reprezentacja przed trybunałami arbitrażowymi i sądami polubownymi
- sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania

Prawo karne

- karne gospodarcze, white-collar crimes
- postępowania karnoskarbowe
- udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem
- kompleksowe opracowanie i realizacja linii obrony
- prowadzenie negocjacji z prokuraturą
- udział postępowaniu sądowym i przygotowywanie pism procesowych
- pomoc w uzyskiwaniu możliwie najłagodniejszej kary lub kary łącznej
- pomoc w uzyskaniu warunkowego umorzenia kary lub warunkowego zawieszenia wykonania kary
- pomoc pokrzywdzonym 

Prawo rodzinne

- rozwód i separacja
- podział majątku
- kontakty z dziećmi i władza rodzicielska
- alimenty
- umowy majątkowe małżeńskie, intercyza
- zgoda sądowa na czynności prawne
- obsługa spraw wynikających z zadłużenia małżonka 

Family Office

- obsługa przedsiębiorstw rodzinnych
- kompleksowe zarządzanie prywatnymi majątkami rodzinnymi
- inwestycje w nieruchomości
- inwestycje w dzieła sztuki, numizmaty lub inne przedmioty kolekcjonerskie
- sprawy spadkowe
- planowanie i wdrażanie sukcesji międzypokoleniowej
- spory i procesy sądowe 

Prawo autorskie

- umowy licencyjne i sublicencyjne
- umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
- umowy dla twórców i artystów wykonawców
- obsługa projektów IT
- obsługa procesów wydawniczych
- prowadzenie sporów prawnoautorskich
- ochrona wizerunku 

Zespół

Tymoteusz Paprocki
Adwokat
Partner zarządzający

Koordynuje prace zespołu Kancelarii. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych...

Czytaj więcej

Grzegorz Fertak
Adwokat
Of counsel

Specjalizuje się w prawie procesowym oraz obsłudze podmiotów z sektorów regulowanych...

Czytaj więcej

Tatiana Pacewicz
Adwokat
Of counsel

Kieruje praktyką East Desk i doradza klientom z obszaru Europy wschodniej i krajów rosyjskojęzycznych...

Czytaj więcej

Piotr Piechocki
Adwokat

Specjalizuje się w obsłudze spółek prawa handlowego oraz prawie nieruchomości...

Czytaj więcej

Łukasz Rybak
Adwokat

Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie pracy...

Czytaj więcej

Ada Biniewicz-Nowak
Adwokat

Specjalizuje się w prawie cywilnym, a także rodzinnym i spadkowym... 

Czytaj więcej

Dominika Matyjaszczyk
Adwokat

Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie gospodarczym...

Czytaj więcej

Piotr Wojciechowski
Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym i gospodarczym. Kieruje praktyką British Desk...

Czytaj więcej

Marta Kobińska
Finance & operations

Specjalizuje się w doradztwie finansowo-operacyjnym przedsiębiorstw...

Czytaj więcej

Filip Paprocki
Asystent prawny

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego...

Czytaj więcej

Beata Puchniak

Kierownik sekretariatu

Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Złota 71 lok.4, 00-819 Warszawa
e- mail: kancelaria@tpaprocki.pl
tel.: +22 620 20 20

Godziny otwarcia

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.