Dominika Matyjaszczyk
Dominika Matyjaszczyk
Adwokat

Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w ramach kompleksowej obsługi prawnej klientów korporacyjnych, w tym dużych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa. Uczestniczyła w licznych audytach due diligence oraz procesach z zakresu fuzji i przejęć dla spółek z branży nowych technologii oraz spółek państwowych.

W ramach swojej praktyki zawodowej pracowała na rzecz banków oraz znanych, dużych podmiotów z rynku usług płatniczych i branży e-commerce. Interesuje się również prawem autorskim. Świadczyła wsparcie w ramach realizacji projektów wydawniczych, w tym produkcji muzycznych. Pomagała artystom w negocjacji umów z międzynarodowymi galeriami sztuki we Włoszech czy Hiszpanii. Wspierała klientów w licznych postępowaniach sądowych i doskonale orientuje się w procedurze cywilnej.

Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła dwa kierunki – prawo oraz lingwistykę stosowaną. Studiowała w Paryżu na Université Sorbonne Paris Cité. Finalizuje rozprawę doktorską z zakresu legilingwistycznej analizy aktów prawnych Unii Europejskiej.

Włada biegle językiem angielskim i niemieckim. Posługuje się nadto językiem hiszpańskim, francuskim i japońskim. 

How to make your own site - Check it out