Grzegorz Fertak
Grzegorz Fertak
Adwokat / Of counsel

Specjalizuje się w prawie procesowym oraz obsłudze podmiotów z sektorów regulowanych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek z branży farmaceutycznej w sprawach z zakresu wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi. Doradzał również podmiotom z sektora energetycznego i paliwowego. Wspierał klientów biznesowych świadczących usługi użyteczności publicznej, jak również spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Od ponad 30 lat działa aktywnie jako adwokat na sali sądowej. Był pełnomocnikiem w licznych postępowaniach przed sądami powszechnymi, także w sprawach o charakterze medialnym.

Aktywny członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Obecnie piastuje funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Studia prawnicze ukończył w 1981 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył również praktykę adwokacką w Paryskiej Izbie Adwokackiej w Francji.

Włada językiem rosyjskim i francuskim.

Made with Mobirise - More info