Łukasz Rybak
Łukasz Rybak
Adwokat

Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie pracy. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z sektora transportu drogowego, kolejowego oraz powietrznego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi oraz sądami cywilnymi. Świadczy usługi na rzecz instytucji publicznych, spółek kapitałowych, w tym z udziałem Skarbu Państwa, fundacji, stowarzyszeń, zakładowych organizacji związkowych, ale także na rzecz osób fizycznych, zwłaszcza przedsiębiorców. Posiada ponadto bogate doświadczenie w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych.

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawód adwokata wykonuje od 2014 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych od 2007 r.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

This site was made with Mobirise