+22 620 20 20

Aktualności

Zmiany w systemie dozoru elektronicznego

Instytucję dozoru elektronicznego normują przepisy art.