+22 620 20 20

Katarzyna Kastusik

Koordynator działu East Desk

  • tłumaczenia pisemne
  • tłumaczenia ustne
  • język ukraiński
  • język rosyjski