+22 365 12 30

Katarzyna Kastusik

Koordynator działu East Desk

  • tłumaczenia pisemne
  • tłumaczenia ustne
  • język ukraiński
  • język rosyjski