+22 365 12 30

O nas

Łączymy niemożliwe z możliwym.

Wschód z zachodem.

Pasję z doświadczeniem.

Rozumiemy potrzeby podmiotów, które nam zaufały. Wieloletnia współpraca naszych prawników w różnych obszarach prawnych oraz odnoszone sukcesy zaowocowały powstaniem Kancelarii pod marką Paprocki Adwokaci. Tworzymy grupę ekspertów, dla których niemożliwe jest możliwe.

W ramach Kancelarii pracujemy nie tylko na terenie Polski – działy East Desk oraz British Desk na bieżąco wspomagają oraz doradzają przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym także za granicą. Pomagamy Klientom zagranicznym na miejscu w Polsce oraz w innych krajach, zwłaszcza Europy Wschodniej. Dodatkowo współpracujemy z renomowanymi kancelariami w 14 krajach na świecie.

spraw cywilnych
spraw karnych
PLN ubezpieczenia
mln PLN w wolumenie
państw

Świadczymy pomoc na rzecz przedsiębiorców, rozumiejąc aktualne potrzeby oraz dynamikę biznesu. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresach takich jak audyt prawny, compliance, badania due diligence czy obsługa transakcji fuzji i przejęć. Doradzamy również w budowaniu wieloletnich strategii, z uwzględnieniem rozwijających się kierunków wschodnich – skutecznie łączymy wschód z zachodem.

Nasz zespół specjalizuje się także w obsłudze złożonych procesów karnych. Podejmujemy się spraw, w których występują wątki transgraniczne, white-collar crimes czy działalność zorganizowana. Prowadzimy postępowania karnoskarbowe. Prowadzimy także sprawy na rzecz osób fizycznych – zwłaszcza te najbardziej skomplikowane. Nie boimy się trudnych i złożonych procesów sądowych – dbamy o komfort i satysfakcję nawet w najtrudniejszych sytuacjach, osiągając zakładane cele.

Obszary

Spółki i prawo gospodarcze

 • wsparcie dla organów zarządzających i kadr menadżerskich
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej
 • organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy
 • sporządzanie umów i kontraktów międzynarodowych
 • reprezentacja w sporach korporacyjnych
 • pozyskiwanie i obsługa dofinansowań (PFR, NCBiR i inne)
 • bieżące wsparcie biznesowe
 • prawo antymonopolowe
 • czyny nieuczciwej konkurencji
 • postępowania przed UOKiK
 • spory konsumenckie
 • zakładanie i likwidacja spółek
zamknij

Nieruchomości i prawo budowlane

 • obsługa wspólnot mieszkaniowych
 • obsługa firm budowlanych
 • wsparcie dla zarządców nieruchomości
 • dochodzenie wierzytelności
  roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi
 • proces inwestycyjny
 • umowy najmu i dzierżawy
 • umowy o roboty budowlane
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • wsparcie w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości
 • służebności
Obszar specjalizacji:
zamknij

Prawo pracy

 • kompleksowe przygotowanie dokumentacji pracowniczej
 • kontrakty menadżerskie
 • umowy o zachowaniu poufności
 • regulaminy pracy i akty wewnątrzzakładowe
 • negocjacje ze związkami zawodowymi
 • obsługa sporów pracowniczych
 • ustalenie stosunku pracy
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa pracy oraz przepisów prawa migracyjnego
Obszar specjalizacji:
zamknij

Prawo migracyjne

 • legalizacja pobytu i pracy na terenie Polski
 • zezwolenia na pobyt i pracę
 • EU Blue Card
 • świadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
 • delegowanie pracowników
 • umowy dla cudzoziemców
 • sprawy wizowe
Obszar specjalizacji:
zamknij

Compliance

 • audyt działalności przedsiębiorstwa
 • weryfikacja oraz opracowanie zasad reprezentacji
 • regulacje stosunków wewnętrznych i zewnętrznych w spółkach
 • weryfikacja zgodności modelu biznesowego z obowiązującymi przepisami prawa
 • sporządzanie kodeksów, polityk i regulaminów wewnętrznych
 • opracowywanie i wdrażanie procedur compliance
 • RODO i ochrona danych osobowych
Obszar specjalizacji:
zamknij

Projekty M&A

 • redagowanie oraz negocjowanie listów intencyjnych oraz NDA
 • przeprowadzenie due diligence i identyfikacja ryzyk
 • opracowywanie dokumentacji transakcyjnej
 • łączenia, przekształcenia i podziały spółek
 • obsługa wyodrębnienia i przeniesienia ZCP
 • nabycie udziałów lub akcji
 • zmiany kapitału zakładowego
 • badanie zamiaru koncentracji
 • negocjacje na każdym etapie przedsięwzięcia
Obszar specjalizacji:
zamknij

East Desk

 • Russian Desk
 • Ukrainian Desk
 • Belarusian Desk
 • obsługa klientów z Litwy, Łotwy, Estonii, Gruzji, Azerbejdżanu, Kazachstanu oraz Chin
 • wsparcie w Polsce i za granicą
 • prawo gospodarcze i obsługa międzynarodowych kontraktów handlowych
 • reprezentacja przed sądami w Polsce w ramach postępowania cywilnego i postępowania karnego
Obszar specjalizacji:
zamknij

British Desk

 • polskojęzyczni prawnicy w Wielkiej Brytanii
 • obsługa dla polskich firm na Wyspach Brytyjskich
 • wsparcie Polaków przebywających w Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej
 • obsługa kontraktów polsko-brytyjskich
 • pomoc m.in. w sprawach gospodarczych, problemach pracowniczych, czy postępowaniach karnych
 • reprezentacja w postępowaniach ekstradycyjnych
 • opracowywanie dokumentacji w związku z planowanym Brexitem oraz wsparcie w zapewnieniu ciągłości współpracy z krajami UE
Obszar specjalizacji:
zamknij

Prawo karne

 • karne gospodarcze, white-collar crimes
 • postępowania karnoskarbowe
 • udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem
 • kompleksowe opracowanie i realizacja linii obrony
 • prowadzenie negocjacji z prokuraturą
 • udział postępowaniu sądowym i przygotowywanie pism procesowych
 • pomoc w uzyskiwaniu możliwie najłagodniejszej kary lub kary łącznej
 • pomoc w uzyskaniu warunkowego umorzenia kary lub warunkowego zawieszenia wykonania kary
 • pomoc pokrzywdzonym
zamknij

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja
 • podział majątku
 • kontakty z dziećmi i władza rodzicielska
 • alimenty
 • umowy majątkowe małżeńskie, intercyza
 • zgoda sądowa na czynności prawne
 • obsługa spraw wynikających z zadłużenia małżonka
zamknij

Family Office

 • obsługa przedsiębiorstw rodzinnych
 • kompleksowe zarządzanie prywatnymi majątkami rodzinnymi
 • inwestycje w nieruchomości
 • inwestycje w dzieła sztuki, numizmaty lub inne przedmioty kolekcjonerskie
 • sprawy spadkowe
 • planowanie i wdrażanie sukcesji międzypokoleniowej
 • spory i procesy sądowe
Obszar specjalizacji:
zamknij

Prawo farmaceutyczne i medyczne

 • opiniowanie i audyt działań w obrocie regulowanym
  wsparcie w kwestiach dopuszczania do obrotu produktów leczniczych
 • kwestie dot. odpowiedzialności podmiotów zarządzających w spółkach z sektora prawa farmaceutycznego i medycznego
 • sprawy dotyczące szkody wyrządzonej przez produkt leczniczy lub wyrób medyczny
 • doradztwo w zakresie prawa konkurencji, podrabianiem produktów i nieuczciwą reklamą
 • reprezentacja i doradztwo w postępowaniach z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego (m.in. pozwolenia na import równoległy, zgłoszenia dystrybucji równoległej, zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu)
Obszar specjalizacji:
zamknij

Prawo procesowe

 • analiza indywidualnej sytuacji klienta
 • opracowanie strategii procesowej
 • ocena ryzyka
 • wsparcie w negocjacjach z przeciwnikiem procesowym
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi
 • reprezentacja przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • reprezentacja przed trybunałami arbitrażowymi i sądami polubownymi
 • sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania
zamknij

Prawo autorskie

 • umowy licencyjne i sublicencyjne
 • umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
 • umowy dla twórców i artystów wykonawców
 • obsługa projektów IT
 • obsługa procesów wydawniczych
 • prowadzenie sporów prawnoautorskich
 • ochrona wizerunku
Obszar specjalizacji:
zamknij