+22 365 12 30

Od stycznia wyższa płaca minimalna

Rząd 13 września 2022 roku na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), który pozwala Radzie Ministrów na ustalenie w rozporządzeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zdecydował się podnieść wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Oznacza to, iż rok 2023 jest kolejnym, w którym decyduje się na podniesienie płacy minimalnej.

Zgodnie z wydanym rozporządzeniem, minimalne wynagrodzenie w 2023 roku, w odróżnieniu od poprzednich lat, wzrośnie aż dwukrotnie. Pierwszy wzrost minimalnej płacy nastąpił już 1 stycznia bieżącego roku, kiedy to minimalne świadczenie za pracę wzrosło z 3010 zł do 3490 zł, natomiast stawka godzinowa wzrosła z 19,70 do 22,80 zł. Kolejna podwyżka płacy minimalnej nastąpi w drugiej połowie bieżącego roku, czyli 1 lipca, wtedy wynagrodzenie wzrośnie odpowiednio do kwoty 3600 zł, natomiast stawka godzinowa do 23,50 zł. Podsumowując, w tym roku pensja wzrośnie w skali roku o 590 zł (czyli o 19,6 %) w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę i o 3,80 zł – w przypadku minimalnej stawki godzinowej.

Jednak zdecydowanie bardziej interesującą informacją dla osób, których dotyczy omawiany wzrost wynagrodzeń jest kwestia tego, ile realnie pracownik zarobi „na rękę”. Mianowicie płaca minimalna netto od 1 stycznia 2023 roku wyniesie 2700 zł, natomiast od 1 lipca 2023 roku 2780 zł netto.

Zgodnie z deklaracją Rady Ministrów, wzrost płacy minimalnej to zmiana dla ponad 3 milionów Polaków, którzy aktualnie pobierają najniższe świadczenie z tytułu pracy. Rekordowy wzrost płacy minimalnej ma na celu zrekompensowanie wysokiej inflacji w Polsce, która w bezpardonowy sposób uderza w portfel przeciętnego Polaka. Czy jednak wpłynie to pozytywnie na sytuację gospodarczą w Polsce? Wzrost minimalnego wynagrodzenia w łącznym wymiarze wzrośnie o 19,6% i to w sytuacji, gdy gospodarka boryka się z poważnymi problemami, związanymi z jej wyhamowaniem na skutek wojny w Ukrainie, inflacji, a przede wszystkim wzrostu cen energii i jej nośników dla przedsiębiorców, którzy będą musieli wziąć dodatkowo na siebie wypłacenie większych pensji swoim pracownikom.

Patrząc w szerszym i dalekosiężnym kontekście na podniesienie pensji minimalnych, uznać należy, iż nie poprawi ona sytuacji przedsiębiorstw, które już przed wprowadzeniem podwyżek borykały się z poważnymi problemami. Dla podmiotów gospodarczych, które już w 2022 roku znajdowały się w trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej z jednej strony spadającym popytem na ich towary i usługi, z drugiej natomiast drastycznym wzrostem cen energii, obowiązek podniesienia pensji swoim pracownikom o 19,6 % może okazać się bardzo problematyczny.

Dodatkowo taki wzrost płacy minimalnej wpływa także zasadniczo na inne obciążenia publiczne, w tym wzrost obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.

Oznacza to zatem bardzo duże obciążenie dla pracodawców w najbliższym czasie. Jednak, aby potwierdzić lub zaprzeczyć powyższym spekulacjom musimy poczekać na to co w sferze gospodarczej przyniesie 2023 rok.

Krystian Rak, prawnik

Czytaj także:

Co nowego dla przedsiębiorców i biznesu w 2024 roku

Sukces Kancelarii w sprawie o nielegalne posiadanie amunicji