+22 365 12 30

Pranie pieniędzy a rynek dzieł sztuki. Implementacja piątej dyrektywy AML

W dniu 8 kwietnia 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja to odpowiedź na regulacje unijne dotyczące większej transparentności przepływów finansowych i ma na celu przede wszystkim implementację unijnej tzw. piątej dyrektywy AML. Modyfikuje ona prawo unijne, zwiększając transparentność przepływów finansowych, a co za tym idzie ma zwiększyć skuteczność funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków pochodzących z działalności przestępczej bądź służących działalności terrorystycznej.

Wprowadzane zmiany dotyczą w szczególności rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych, m.in. o osoby lub podmioty prowadzące handel dziełami sztuki (w tym przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki), przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami o wartości co najmniej 10 tys. euro – bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.

Lista instytucji obowiązanych jest wskazana w art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Poza bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi, na liście tej znajdują się m.in.: firmy inwestycyjne, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

Nowa ustawa przewiduje również doprecyzowanie zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

W tym świetle okazuje się, iż wdrożenie w prowadzonym przedsiębiorstwie procedury w ramach zgodności ze znowelizowanymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest ważnym i istotnym elementem bezpiecznego uczestniczenia w obrocie gospodarczym.

Warto odpowiednią procedurę skonsultować z adwokatem.

Nasza Kancelaria jest gotowa pomóc we wdrożeniu odpowiednich procedur, jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo z listy instytucji obowiązanych. Takie zapobiegawcze działanie pozwoli uniknąć niepotrzebnych komplikacji w ramach ewentualnych czynności prowadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej czy Prokuraturę.

Czytaj także:

Co nowego dla przedsiębiorców i biznesu w 2024 roku

Sukces Kancelarii w sprawie o nielegalne posiadanie amunicji