+22 365 12 30

Ada Biniewicz Nowak

Adwokat

  • prawo cywilne
  • prawo rodzinne
  • prawo spadkowe
  • prawo karne
  • sprawy karno-skarbowe
  • sprawy hazardowe

Specjalizuje się w prawie cywilnym, a także rodzinnym i spadkowym.

W ramach swojej praktyki zawodowej z zakresu prawa cywilnego prowadziła z powodzeniem sprawy z zakresu spraw „frankowych”, odszkodowawczych oraz na tle gospodarczym, w szczególności wynikających z nieprawidłowej realizacji umów o roboty budowlane. Uczestniczyła ponadto, każdorazowo z sukcesem, w kilkudziesięciu postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego oraz spadkowego, obejmujących kompleksową obsługę klientów.

Była również wielokrotnie obrońcą w sprawach karnych dotyczących zorganizowanych grup przestępczych, jak również pełniła funkcję oskarżyciela posiłkowego. Dodatkowo posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu spraw karnoskarbowych, w szczególności w rozwiązywaniu zagadnień prawnych powstałych na tle ustawy o grach hazardowych, występując skutecznie w kilkuset sprawach prowadzonych przez urzędy celne, prokuratury oraz sądy.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Włada językiem angielskim, posługuje się nadto językiem francuskim.