+22 365 12 30

Katarzyna Kastusik

Dyrektor Biura

  • tłumaczenia pisemne
  • tłumaczenia ustne
  • język ukraiński
  • język rosyjski

Dyrektor biura. Koordynator techniczny działu East Desk w Kancelarii. Włada językiem rosyjskim i ukraińskim.