+22 365 12 30

Krystian Rak

Młodszy prawnik

  • prawo cywilne
  • prawo karne

Student drugiego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się wspieraniem adwokatów w ich pracy i codziennych obowiązkach. Po ukończeniu studiów planuje rozpoczęcie aplikacji adwokackiej.

Włada językiem angielskim.