+22 365 12 30

Tymoteusz Paprocki

Adwokat, Partner Zarządzający

  • doradztwo
  • spółki kapitałowe
  • postępowania transgraniczne
  • negocjacje
  • angielski
  • rosyjski

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych. Od kilku lat aktywnie doradza na rzecz spółek Skarbu Państwa, podmiotów wchodzących w skład dużych grup kapitałowych oraz klientów zagranicznych w złożonych przedmiotowo oraz podmiotowo sprawach. Doskonale radzi sobie również w negocjacjach przedprocesowych oraz wsparciu działań biznesowych klientów poprzez tworzenie skutecznych prawnie scenariuszy działań. Koordynuje prace zespołu Kancelarii dla zapewnienia najlepszych efektów realizowanych zleceń.

Osobiście uczestniczy w reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi. Posiada bogate doświadczenie procesowe, potwierdzone licznymi korzystnymi rozstrzygnięciami sądów, w tym w wielu postępowaniach dotyczących spraw o dużej wartości przedmiotu sporu. Wspiera także klientów jako obrońca w postępowaniach karnych, w szczególności z wątkami transgranicznymi.

Aktywnie działa w samorządzie adwokackim. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji ds. wizerunku i komunikacji w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Włada językiem angielskim, posługuje się również językiem rosyjskim.

Publikacje