+22 365 12 30

Co nowego dla przedsiębiorców i biznesu w 2024 roku

Zapraszamy do zapoznania się z naszą prezentacją, w której opisujemy, m.in.: 

👉Zmiany w polskim prawie pracy i regulacjach pokrewnych 

(dyrektywa work-life balance, nowe długości urlopów rodzicielskich, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy, zmiana 477[2] § 2 k.p.c., gdzie sąd na wniosek pracownika nakłada (oblig, uprzednio mógł nałożyć) w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, nowe zabezpieczenie z art. 755[5] k.p.c., i inne; a także przyszłe zmiany – m.in. nowe wysokości wynagrodzeń minimalnych),

👉Omówienie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

👉Obowiązek korzystania z e-Doręczeń dla podmiotów wpisanych do CEIDG i KRS,

👉Obowiązkowy KSeF (Krajowy System e-Faktur) dla przedsiębiorców,

👉Zmiany w prawie konsumenckim – tutaj głównie raczej zmiany z 2023 r. i dostosowywanie krajowych przepisów do regulacji unijnych.

#szkolenie 

#PWA 

#prawo 

#biznes

#rok2024

Co nowego dla przedsiębiorców i biznesu w 2024 roku – PWA

Czytaj także:

Co nowego dla przedsiębiorców i biznesu w 2024 roku

Sukces Kancelarii w sprawie o nielegalne posiadanie amunicji