+22 365 12 30

Kabotaż i ostatnie zmiany w przepisach

Przewóz kabotażowy to zarobkowy transport ładunku pomiędzy punktami odbioru znajdującymi się w innym państwie członkowskim (Unii Europejskiej lub EFTA) niż kraj, w którym przewoźnik założył działalność gospodarczą. W przypadku polskich firm transportowych mogą to być zatem np. przewozy z Frankfurtu do Monachium, wykonywane po rozładunku w Niemczech towaru przywiezionego z Polski. Także jeżeli polska firma, bez siedziby w Niemczech, robi załadunek towaru w Frankfurcie, a rozładunek (częściowy lub całkowity) w Monachium, to wykonuje operację kabotażową.

Definicja kabotażu oznacza, że jest to usługa zasadniczo o charakterze tymczasowym, realizowana pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą. Przepisy nakładają przy tym pewne limity dotyczące przewozów kabotażowych.

Przewóz kabotażowy może być wykonywany przez każdego przewoźnika zarobkowego drogowego przewozu rzeczy posiadającego licencję wspólnotową, którego kierowca, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy, jest uprawniony do wykonywania przewozów kabotażowych w państwie członkowskim (innym niż kraj, w którym ma swoją siedzibę) tymczasowo, w następstwie transportu międzynarodowego do tego kraju.

Przewóz kabotażowy nie może być jednak stale i ciągle świadczony w danym kraju. Zgodnie z prawem, przewozy kabotażowe mogą być wykonywane przez firmy transportowe wyłącznie po rozładunku w ramach przewozu międzynarodowego. Wyklucza więc to zasadniczo ewentualne doładunki na terenie kraju innego niż kraj przewoźnika przed pierwszym rozładunkiem rzeczy wwiezionych do państwa przyjmującego załadunek.

Przewoźnicy uprawnieni są do wykonywania co do zasady 3 przewozów kabotażowych tym samym pojazdem w ciągu 7 dni.Według zasady ogólnej ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego ma miejsce w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

Pakiet Mobilności 2022 prowadził przy tym kolejne zmiany oraz de facto utrudnienia w funkcjonowaniu przewozów kabotażowych. Dla przewoźników oznacza to z pewnością konieczność przeorganizowania pracy, a także dodatkowe inwestycje.

Według nowych regulacji kierowca nie może wykonać kolejnych operacji kabotażowych ciągiem i konieczne jest 4 dni przerwy przed kolejnym kabotażem w tym samym państwie. Regulacje wymuszały będą w praktyce także realizowanie tzw. „pustych przejazdów”. Branża stara się znaleźć obecnie alternatywne rozwiązania prawne dla tej sytuacji, zgodność różnych pomysłów z przepisami nie jest jednak zawsze oczywista.

Przepisy prawa transportowego z pewnością nie należą do najprostszych. Dodatkowo w przypadku złamania przez przewoźnika w zakresie kabotażu, może być on narażony na dotkliwe kary, począwszy od odebrania licencji transportowej, utratę ubezpieczenia czy grzywny.

W razie wątpliwości co do tego, czy prawidłowo realizują Państwo obowiązujące zasady i przepisy, zachęcamy do kontaktu ze specjalistą, który rozwieje wszelkie wątpliwości prawne w tym zakresie.

Czytaj także:

Co nowego dla przedsiębiorców i biznesu w 2024 roku

Sukces Kancelarii w sprawie o nielegalne posiadanie amunicji