+22 365 12 30

Sukcesja przedsiębiorstwa

Aż ponad 70% przedsiębiorców w Polsce planuje pozostawić biznes w rodzinie i przekazać go dzieciom. W środowisku aktualnych przedsiębiorców panuje błędne przekonanie, iż sukcesję można przygotować i przeprowadzić w ciągu jednego roku w sytuacji, gdy często potrzebny czas na wdrożenie wszystkich bezpiecznych i niezbędnych rozwiązań może wynieść od 3 do 5 lat.

Planowanie sukcesji to dobry moment, żeby zmienić formę prawną. Chociaż jednoosobowa działalność jest najpopularniejsza, to przy sukcesji warto rozważyć przekształcenie. Dla ,,rodzinnych’’ spółek kapitałowych oznacza to możliwość dokapitalizowania czy wejścia na giełdę.

Planowanie przekazania owoców swojej życiowej pracy w ręce następców nie musi się wiązać z brakiem dalszego zaangażowania dotychczasowego właściciela. Jest to często pożądane ze względu na możliwość zapewnienia firmie płynności. W takim zakresie dobrym rozwiązaniem jest ustanowienie prokury czy reprezentacji łącznej lub innej formy umożlwiającej współdecydowanie.

Istotnym elementem sukcesji jest rozpoznanie stanu majątkowego firmy, którego wyniki pomogą określić sposób jej przekazania. W procesie sukcesji najważniejsze jest zabezpieczenie transakcji i inwestycji oraz zadbanie o szczegóły kontraktów.

Brak planu sukcesji może spowodować przejęcie firmy przez osoby niepowołane. Jest to większe zagrożenie przy spółkach kapitałowych, ale również jest pułapką przy działalności jednoosobowej.

Dotychczasowym właścicielom firm zależy na zachowaniu charakteru rodzinnego danego przedsięwzięcia biznesowego, kontynuowaniu formy prawnej firmy, czy na zachowaniu wyłącznej marki przedsiębiorstwa.

To determinuje charakter podejmowanych czynności prawnych. Zadaniem zespołu prawnego jest przekazanie dotychczasowemu właścicielowi możliwości stworzonych przez prawo i jakie będą konsekwencje podjętych działań.

Poznanie wszystkich możliwości prawnych i podjęcie przemyślanych decyzji pozwoli z pewnością uniknąć kosztownych pomyłek.

Czytaj także:

Co nowego dla przedsiębiorców i biznesu w 2024 roku

Sukces Kancelarii w sprawie o nielegalne posiadanie amunicji